Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

ΚΥΚΛΟΣ

https://www.geogebra.org/m/TuhXwzbc

 (α) Η ακτίνα ενός κύκλου είναι  ένα ευθύγραμμο τμήμα που συνδέει το κέντρο του κύκλου με οποιοδήποτε από τα σημεία της περιφέρειας και έχει σταθερό μήκος.
(β) Η διάμετρος ενός κύκλου είναι  ένα ευθύγραμμο τμήμα που έχει τα άκρα του πάνω στον κύκλο και περνά από το κέντρο του, έχει σταθερό μήκος.
(γ) Ο λόγος της διαμέτρου προς την ακτίνα ενός κύκλου είναι σταθερός και ισούται με 2. Δηλαδή, κάθε διάμετρος ενός κύκλου έχει διπλάσιο μήκος από την ακτίνα του κύκλου.


 Μήκος κύκλου:

https://www.geogebra.org/m/E2ubAj5f 

 

Αν γνωρίζουμε το μήκος της διαμέτρου ενός κύκλου, μπορούμε να υπολογίσουμε το μήκος του κύκλου, πολλαπλασιάζοντας το μήκος της διαμέτρου με τον αριθμό π  3,14.

Μήκος κύκλου = διάμετρος . π
                   Γ = 2πR

.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου