Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Διαίρεση δεκαδικών αριθμών

Περίπτωση 1: Διαίρεση δεκαδικού με ακέραιο αριθμό

Ξεκινάμε τη διαίρεση κανονικά σαν να πρόκειται για διαίρεση με ακέραιους αριθμούς. Μόλις φτάσουμε στο σημείο να κατεβάσουμε το πρώτο δεκαδικό ψηφίο τότε βάζουμε υποδιαστολή στο πηλίκο και συνεχίζουμε κανονικά τη διαίρεση. Περίπτωση 2: Διαίρεση ακέραιου αριθμού με ακέραιο και πηλίκο δεκαδικό αριθμό

Ξεκινάμε τη διαίρεση κανονικά σαν να πρόκειται για διαίρεση με ακέραιους αριθμούς. Μόλις βρούμε το υπόλοιπο προσθέτουμε ένα μηδενικό δίπλα σ' αυτό και ταυτόχρονα βάζουμε υποδιαστολή στο πηλίκο. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο τη διαίρεση.Περίπτωση 3: Διαίρεση δεκαδικού αριθμού με δεκαδικό αριθμό

Σε αυτήν την περίπτωση μας ενδιαφέρει να μετατρέψουμε το διαιρέτη από δεκαδικό αριθμό σε ακέραιο. Γι' αυτό πολλαπλασιάζουμε τον διαιρέτη (ανάλογα με τα δεκαδικά ψηφία που έχει) επί 10 ή 100 ή 1000 κτλ. Ταυτόχρονα πολλαπλασιάζουμε με τον ίδιο αριθμό και τον διαιρετέο.

Τρίτη, 2 Μαΐου 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ - LightbotΠαιδιά, χρησιμοποιήστε το κινητό ή το τάπλετ σας για να δείτε το ιστολόγιό μας.

Πατήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο. Δε χρειάζεται να κάνετε sign up με dropbox ή με google. Πατήστε No thanks, continue to download.

Στη συνέχεια Download. Eπιλέξετε Direct Download.

Αν εμφανιστεί μήνυμα ότι προέρχεται από άγνωστη πηγή, πατήστε ρυθμίσεις και επιλέξετε να επιτρέπει...

https://www.dropbox.com/s/mwwc9mw45nrog8t/com-lightbot-lightbot-1023-9636695-f00eb2264cdc9314cd96c2350d1dc949.apk?dl=0