Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου 2016

Αίγυπτος: Καθημερινή ζωή στο Κάιρο

video


Υποθετικές προτάσεις


Οι υποθετικές προτάσεις είναι εξαρτημένες (δευτερεύουσες) προτάσεις. Δεν μπορούν δηλαδή να σταθούν μόνες τους στο λόγο, αλλά συνοδεύονται από μια ανεξάρτητη (κύρια) πρόταση.

π.χ. Αν διαβάσεις καλά, θα γράψεις άριστα στο διαγώνισμα.

 Αν διαβάσεις καλά– υποθετική (εξαρτημένη)
… θα γράψεις άριστα στο διαγώνισμαανεξάρτητηΕκφράζουν μια προϋπόθεση, που πρέπει να ισχύει για να πραγματοποιηθεί αυτό που δηλώνει η ανεξάρτητη πρόταση.
π.χ. Άμα μιλήσω, θα στεναχωρηθείτε.


Άμα μιλήσω - προϋπόθεση

Η εξαρτημένη υποθετική πρόταση μαζί με την κύρια πρόταση σχηματίζουν τον υποθετικό λόγο.
Η υποθετική πρόταση ονομάζεται υπόθεση, ενώ η ανεξάρτητη πρόταση ονομάζεται απόδοση.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣΑκολούθησε τον πιο κάτω σύνδεσμο για να εξασκηθείς με τις παραπληρωματικές γωνίες.

www.geogebra.org/m/dR3WUVAT

Πάτησε κι εδώ για εξάσκηση...

Τρίτη, 6 Δεκεμβρίου 2016