Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΝΟΜΕΝΟΥ

ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ
Εκτίμησε το γινόμενο στρογγυλεύοντας τον πρώτο παράγοντα στην πλησιέστερη δεκάδα και μετά πολλαπλασίασε.
π.χ. 61 Χ 5 στρογγυλεύω 60 Χ 5 = 300
       77 Χ 2 στρογγυλεύω 80 Χ 2 = 160
Κατεύθυνε τον Mathman με τα βελάκια, ώστε να φάει το φαντασματάκι με το σωστό γινόμενο. Η εξίσωση παρουσιάζεται στο κάτω μέρος.