Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017

Πρόσθεση και αφαίρεση ετερωνύμων κλασμάτων
Πώς μετατρέπω ετερώνυμα κλάσματα σε ομώνυμα;

1. Βρίσκω το Ε.Κ.Π. των παρονομαστών:

Το Ε.Κ.Π. του 3 και του 5 είναι το 15. 

2. Όσες φορές μεγαλώνει ο παρονομαστής για να πάει στο 15, τόσες φορές μεγαλώνει και ο αριθμητής.


Ώρα για εξάσκηση!

Πρόσθεση ετερωνύμων κλασμάτων


 

Αφαίρεση ετερωνύμων κλασμάτων

http://www.mathplayground.com/computation/Sub_Fractions_MP_secure.swf

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου