Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

Εμβαδό

 
Εμβαδό ενός σχήματος είναι η μέτρηση της επιφάνειας που καταλαμβάνει ένα σχήμα (το εσωτερικό).


Δυο διαφορετικά σχήματα μπορούν να έχουν το ίδιο εμβαδό. Αυτά τα σχήματα ονομάζονται ισεμβαδικά.


Για να υπολογίσουμε το εμβαδό ενός ορθογωνίου πολλαπλασιάζουμε το μήκος επί το πλάτος.

Εμβαδό = μήκος . πλάτος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου