Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

ΚΥΚΛΟΣ

https://www.geogebra.org/m/TuhXwzbc

 (α) Η ακτίνα ενός κύκλου είναι  ένα ευθύγραμμο τμήμα που συνδέει το κέντρο του κύκλου με οποιοδήποτε από τα σημεία της περιφέρειας και έχει σταθερό μήκος.
(β) Η διάμετρος ενός κύκλου είναι  ένα ευθύγραμμο τμήμα που έχει τα άκρα του πάνω στον κύκλο και περνά από το κέντρο του, έχει σταθερό μήκος.
(γ) Ο λόγος της διαμέτρου προς την ακτίνα ενός κύκλου είναι σταθερός και ισούται με 2. Δηλαδή, κάθε διάμετρος ενός κύκλου έχει διπλάσιο μήκος από την ακτίνα του κύκλου.


 Μήκος κύκλου:

https://www.geogebra.org/m/E2ubAj5f 

 

Αν γνωρίζουμε το μήκος της διαμέτρου ενός κύκλου, μπορούμε να υπολογίσουμε το μήκος του κύκλου, πολλαπλασιάζοντας το μήκος της διαμέτρου με τον αριθμό π  3,14.

Μήκος κύκλου = διάμετρος . π
                   Γ = 2πR

.
 

Η βασιλεία του Όθωνα


Αναλογίες


Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Διαίρεση δεκαδικών αριθμών

Περίπτωση 1: Διαίρεση δεκαδικού με ακέραιο αριθμό

Ξεκινάμε τη διαίρεση κανονικά σαν να πρόκειται για διαίρεση με ακέραιους αριθμούς. Μόλις φτάσουμε στο σημείο να κατεβάσουμε το πρώτο δεκαδικό ψηφίο τότε βάζουμε υποδιαστολή στο πηλίκο και συνεχίζουμε κανονικά τη διαίρεση. Περίπτωση 2: Διαίρεση ακέραιου αριθμού με ακέραιο και πηλίκο δεκαδικό αριθμό

Ξεκινάμε τη διαίρεση κανονικά σαν να πρόκειται για διαίρεση με ακέραιους αριθμούς. Μόλις βρούμε το υπόλοιπο προσθέτουμε ένα μηδενικό δίπλα σ' αυτό και ταυτόχρονα βάζουμε υποδιαστολή στο πηλίκο. Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο τη διαίρεση.Περίπτωση 3: Διαίρεση δεκαδικού αριθμού με δεκαδικό αριθμό

Σε αυτήν την περίπτωση μας ενδιαφέρει να μετατρέψουμε το διαιρέτη από δεκαδικό αριθμό σε ακέραιο. Γι' αυτό πολλαπλασιάζουμε τον διαιρέτη (ανάλογα με τα δεκαδικά ψηφία που έχει) επί 10 ή 100 ή 1000 κτλ. Ταυτόχρονα πολλαπλασιάζουμε με τον ίδιο αριθμό και τον διαιρετέο.